Agnus Fraser – Ţiganii


 

Am văzut pe blogul Elfului o primă postare în legătură cu ţiganii/romii, ceea ce mi-a reamintit că nu demult am citit şi eu o carte foarte interesantă despre această etnie. Ţiganii/romii sunt o etnie controversată (urâtă, dispreţuită, discriminată, temută, marginalizată etc), majoritarii din ţările europene au o opinie formulată despre aceşti oameni, însă nu prea le cunosc originile şi nici istoria. Până nu demult şi eu mă aflam în aceeaşi situaţie, aşa că atunci când am avut ocazia, am citit cu mult interes cartea lui Agnus Fraser.

I Origini

Prezenţa şi originea etniei ţigăneşti în Europa, dar nu numai (au ajuns până în SUA) a reprezentat pentru multă vreme un mister (la sfârşitul sec XVIII- începutul sec XIX apar primele studii ştiinţifice – lingvistice). Ceea ce a îngreunat mult înţelegerea fenomenului a fost lipsa, aproape totală, a izvoarelor istorice din prima etapă a migraţiei, ceea ce a ocultat originea etniei ţigăneşti foarte multă vreme. Un exemplu tipic pentru erorile privind originea ţiganilor este următorul : pentru o lungă perioadă (începând cu Evul Mediu) s-a crezut că ţiganii ar fi venit din Egipt, această eroare a fost susţinută sau poate chiar indusă chiar de către ţigani (ştiut fiind că Egiptul este unul din leagănele ocultismului, iar o măsură importantă a ţiganilor se ocupa tocmai de necromanţie, prezicerea viitorului, vrăji de tot felul etc).

Originile etniei ţigăneşti au putut fi identificate prin intermediul studiilor lingvistive. O afirmaţie semnificativă făcută de un cercetător caracterizează foarte bine demersul : «  Adevărata istorie a rasei ţigăneşti se află în studiul propriei lor limbi ».

Primele mostre de limbă ţigănească apar relativ târziu, fiind publicate în Anglia în 1547. În anii 1770, într-un jurnal maghiar – Wiener Anzeigen sunt publicate în jur de 40 de articole anonime privind modul de viaţă al tiganilor, autorul este identificat ulterior – Samuel augustini Hortis (pastor luteran). În această serie de aricole se face legătura între limba ţigănească şi India şi India. Iacob Bryant atrage atenţia (1785) Societăţii arheologice din Londra (printr-un material) asupra unor analogii dintre limba romani şi limbile indo-iraniene. Printre cele mai importante, mai documentate, studii : Alexandre Paspati – Studii asupra ţiganilor (Constantinopol, 1870) (autorul afirmaţiei de mai sus) ; John Sampson – Dialectul ţiganilor din Ţara Galilor (1926) şi Johan Dimitri Taikon – Limbajul ţiganului căldărar (Suedia1963) .

La stabilirea afinităţilor dintre limbi, două dintre cele mai importante indicii sunt : caracterul comun al vocabularului fundamental şi asemănarea în ceea ce priveşte structura gramaticală. Indubitabil limba ţigănească îşi are originea în vechea sanscrită, mai exact în limbile şi dialectele ce i-au succedat. În spaţiul Indiei s-a vorbit şi incă se mai vorbesc mai multe dialecte înrudite, iar populaţia ţigănească din ţările europene, dar nu numai foloseşte dialecte diferite, aşa că nu se poate determina cu exactitate, doar pe baza cercetării lingvistice, grupul etnic din India căuia i-ar aparţine ţiganii zilelor noastre.

Pe lângă cercetările statistice s-au făcut şi cercetări de antropologie fizică – măsurători ale părţilor corpului, grupa sanguină predominantă sau cercetări genetice. Toate acestea confirmă concluziile demersului lingvistic, fără însă a putea aduce, la ora actuală cel puţin, clarificări suplimentare.

II Etimologie Controversatul cuv ânt „rom” Cel mai probabil, ţinând cont că în limbajul ţigănesc de azi pot fi dentificate cuvinte aparţinând mai multor dialecte, ţiganii nu aparţin doar unui singur grup etnic, ci mai multor asemenea grupuri, mai exact păturile cele mai sărace ale acestora. Există o interesantă implicaţie etnică care poate fi dedusă pe baza limbii. Ea rezultă din denumirea pe care ţiganii o folosesc (nu de puţine ori) când se referă la ei – « rom » (în limba romai din Europa), lom în dialectul armean şi dom în cel sirian şi persan. Termenii de « domba » din sanscrită sau « dom » sau « dum » din indiana modernă se referă la un conglomerat de triburi. În sancrită termenul a dobândit sensul de « om dintr-o castă inferioară care trăieşte din cântat ». În limbile indiene moderne, termenii au înţelesuri asemănătoare – « casta muzicantoare – « casta muzicanţilor ambulanţi », « slugă », « om oacheş de castă inferioară ».

 

III  Migraţia

Motivele exacte ale exodului nu se cunosc, pot fi doar bănuite – foamete, război etc. Se pare că în Persia pot fi identificate primele izvoare scrise cu privire la populaţia de origine indiană migratoare. În contextul invaziei arabe şi a războaielor cu perşii din secolul VII d. Ch, populaţiile indiene au luptat iniţial de partea regelui persan, iar ulterior au trecut de partea arabilor (îmbrăţişând credinţa islamică). În secolul VIII o populaţie de sorginte indiană a fost deportată pe malurile Tigrului, ulterior alte asemenea grupuri au fost folosite pentru colonizarea nordului Siriei. Şederea în Persia poate fi dovedită, pe lângă săracele izvoare scrise, şi prin anumite cuvinte preluate în limba ţigănească. Plecarea din Persia s-a făcut probabil în contextul războaielor cu arabii.

O bună parte din populaţia indiană a migrat în Armenia. După ce Imperiul Bizantin a început campaniile de cucerire a Armeniei (primele decenii ale secolului al XI-lea), migraţia a continuat chiar spre teritoriile cuceritorilor. Stăpânirea bizantină în Armenia a fost de scurtă durată, înlocuită cu cea turcească.

Bizanţ Prezenţa ţiganilor în Imperiul Bizantin (incluzând aici şi Grecia) este dovedită atât prin izvoare istorice scrise, cât şi prin izvoare lingvistice (în limba ţigănească sunt o serie de cuvinte de sorginte greacă). Ţiganii şi-au făcut simtită prezenţa atât la Constantinopul cât şi în Pelopones şi în insulele greceşti. În Bizanţ ţiganii erau numiţi “adingánous”. Patriarhi ai Constantinopolului în scrisori circulare adresate clericilor îi sfătuieşte pe aceştia să îi instruiască pe enoriaşi să nu apeleze la serviciile ţiganilor (ghicitori, ursari, vrăjitori etc). Sunt multe mărturii care arată cum ţiganii s-au folosit de credulitatea şi supersiţiile localnicilor. În portul maritim Modon s-a constituit o importantă colonie ţigănească. Aflat la jumătatea distanţei dintre Veneţia şi Iaffa, portul Modon era un binevenit popas pentru pelerinii care se duceau către Ierusalim. Dealul din apropierea Modonului, populat de ţigani a primit denumirea de Micul Egipt. Se pare că în Bizanţ s-a făcut apropierea între ţigani şi egipteni. Bizantinii cunoşteau Egiptul, unul din leagănele ocultismului (în sensul cel mai pur al termenului), precum şi trăsăturile locuitorilor săi, pe baza acestor date şi ţinând seama de preferinţa ţiganilor pentru ghicit şi alte asemenea ocupaţii aducătoare de venituri, probabil au făcut o legătură cu Egiptul. Ţiganii nu erau totuşi consideraţi egipteni, din moment ce şi pelerin german (Bernhardb von Breydenbach) dovedeşte că ştia acest adevăr, numindu-i pe ţigani «trădători şi hoţi care susţin că vin din Egipt atunci când sosesc în ţinuturi germane ».   in Bizanţ şi în Grecia ţiganii s-au familiarizat cu unele cuvinte greceşti, dar şi cu lumea creştină. Mai mult ca sigur au auzit de Ţara Sfântă şi au observat privilegiile pe care le aveau pelerinii. Toate acestea le vor fi de folos mai târziu.

Bulgaria, Serbia şi Ţările Româneşti Din Bizanţ, ţiganii (o parte a lor) au trecut în Bulgaria, Serbia şi Ţările Româneşti, ţări ortodoxe, ce întreţineau legături cu Constantinopolul (centrul spiritual al ortodoxiei până la cucerirea otomană). În Ţările Române ţiganii au fost făcuţi robi – o formă de sclavie, din moment ce erau vânduţi la târg, lăsaţi moştenire (precum obiectele), stăpânii putând chiar să despartă familii. Ţiganii ar fi părăsit Ţările Române, însă boierimea s-a împotrivit, căci erau deja un bun economic important. În Ţările Române unde corupţia şi sărăcia erau generalizate, boierii au văzut în ţigani o sursă de câştig.

Migraţia către Europa occidentălă – « marea şmecherie » Anul 1417 are o semnificaţie deosebită pentru migraţia ţiganilor către spaţiul vest europea. Anterior acestui an au existat unele infiltrări, însă nesemnificative (numeric). Începând cu 1417, pe întregul cuprinsul Europei vestice se întâlnesc documente ce consemnează pătrunderea masivă a populaţiilor ţigăneşti, în foarte multe dintre acestea regăsindu-se o poveste comună. În mod subit ţiganii încep să se poarte într-un mod nemaiîntâlnit până atunci. Se deplasează aparent cu un scop bine determinat având în frunte conducători cu titluri impresionante (conţi, duci), evident fictive. Toţi pretind că sunt pelerini, veniţi din Egipt, sau Micul Egipt, iar călătoria lor este una de penitenţă, mai exact o pedeapsă stabilită chiar de Papă de a călători în pribegie timp de 7 ani pentru păcatul strămoşilor lor. Acest păcat ar consta în aceea că strămoşii lor ar fi sost creştini, însă părăsind calea cea dreaptă s-au întors la zeităţile păgâne, iar ei revenind la creştinism trebuie acum să ispăşească acel păcat. În plus prezentau chiar salvconducte (documente sau scrisori de liberă trecere) din partea Papei sau a regelui Sigismund al Sfântului Imperiu Roman. În acest fel ei au reuşit să determine localnicii să îi primească bine, să le dea de pomană (bani şi diverse bunuri). Unii conducători locali, de bună credinţă, au eliberat şi ei salvconducte autentice.

În timp această strategie s-a decredibilizat, în conditiile în care ţiganii pe unde treceau săvârşeau mici innfracţiuni – mici furturi, înşelătorii de tot felul, aveau, în genere, un comportament deviant. La început localnicii au încetat a le mai da de pomană, apoi au luat atitudine (izgonindu-i uneori prin mijloace violente), iar ulterior chiar autorităţile statale au intervenit. Salvconductele au fost declarate nevalabile sau invalidate ; mai mult ţiganilor li s-a impus să părăsească teritoriul statului respectiv, sub diverse pedepse (până la cea capitală). În medie după prima apariţie dura până la 50 de ani până când apăreau primele acte normative ale autorităţilor împotriva ţiganilor.

În ciuda acestor acte normative migraţia a continuat.

IV Religia În privinta credintei mulţi observatori contemporani şi cercetători au constatat că ţiganii, spre deosebire de evrei de exemplu, nu au fost legaţi de o religie anume. Mai mult, ar părea că ei nu au avut o religie a lor. Ei au preluat cu mare uşurinţă religia creştină în spaţiul european sau cea mahomedană în spaţiul arab sau în cel al Imperiului Otoman. Preluarea unei religii apare astfel ca un mijloc de a se face mai uşor acceptaţi.

V Holocaustul uitat Un moment maxim al opresiunii îl constituie regimul nazist din Germania şi cel fascist al statelor aliate Germaniei. Naziştii au stabilit două etnii ce trebuiau eradicate total din Germania, dar şi din Europa – evreii şi ţiganii. Deşi despre evrei s-a scris şi s-au produs numeroase studii, ţiganii au fost oarecum daţi uitării, din acest punct de vedere. De aceea se poate spune că în privinta lor a avut loc un holocaust uitat.

56 comentarii la “Agnus Fraser – Ţiganii

 1. Humidor spune:

  O istorie foarte interesanta. Oare or mai fi din aia fara carti de identitate cum erau pe vremea impuscatului? Mi se pare foarte interesant, ce poti sa-i faci unuia care nu a avut niciodata act de identitate. Legea se aplica de obicei unui individ pe baza cetateniei care implica obligatia de a respecta legile tarii al carui cetatean este… sau prin tratate internationale, si ale tarilor pe care le viziteaza. Dar daca nu ai nici o cetatenie, ce-ti poate face o instanta? Deoarece toata treaba incepe cu identificarea si daca nu treci de identificare, pe cine judeci si cui aplici legea?

  Prin Germania stiu ca autoritatile s-au trezit in situatia de a nu-i putea judeca pe motiv ca nu aveau acte de identitate. Unii dintre tiganii ajunsi acolo isi aruncau actele si pretindeau ca nu stiu unde s-au nascut dar nici nu vroiau sa-si faca acte… (bine… nici nemtii nu vor sa le faca acte cu cetatenie germana :)) )

 2. lascaris spune:

  Treaba cu aplicarea legii asupra persoanelor fizice este mai complexa, nu se reduce problema cetateniei.
  Sunt ramuri de drept public (penal, constitutional, administrativ), acestea se aplica obligatoriu pe teritoriul statului, in raporturile juridice corespunzatoare, indiferent de nationalitatea/cetatenia subiectul de drept.
  In raporturile de drept privat se aplica de asemenea legea tarii, daca acel raport are toate elementele caracteristice localizate in statul respectiv.
  Deci legea se aplica oricum.
  In privinta actelor, daca ele nu exista, atunci autoritatile trebuie sa le elibereze, in functie si de declaratiile persoanei in cauza. Daca este evident ca persoana respectiva s-a nascut in alt stat, unde are parinti/rude, se apeleaza la autoritatile acelui stat (prin ambasada).
  In sfarsit in privinta persoanelor fara nici o cetatenie, acestia sunt apatrizi si au un regim juridic special stabilit in conventii internationale, dar si in dreptul intern al fiecarui stat.
  Ar mai fi o problema, cu adevatat interesanta, si aici cred ca bati tu- persoanele fara acte de identitate sunt invizibile pentru autoritatile statale, ele nu platesc taxe, impozite, nu sunt luate in nici o evidenta, pur si simplu nu exista (pentru ochii statului). O asemenea persoana de exemplu poate traversa o frontiere de stat, iar apoi poate fi exploatata de traficantii de carne vie (prostitutie, sclavaj – munca fortata si neplatita, trafic de organe etc); disparitia fizica a unei asemenea persoane nu ridica nici un semn de intrebare pt autoritatile statului, deoarece acestea nici nu au stiut de existenta ei. Singura situatie in care autoritatile se sesizeaza, este atunci cand apare un cadavru, sau cineva declara ceva.

 3. drcraciun spune:

  Eu am mai opinat despre tigani, ba chiar si despre manele/manelizare, desi ele nu au neaparat de a face cu tiganii (tocmai asta cred ca incercam eu sa evidentiez acolo) din cand in cand pe niste bloguri, daca vrei iti dau link la cateva dintre aceste opinii:

  http://costin-comba.blogspot.com/2011/03/inocenta.html

  http://costin-comba.blogspot.com/2011/04/indiferenta.html

  http://www.blegoo.com/2011/03/13/teoria-si-practica-tiganeasca/#comments

  Re. prima, eu pe blogul lui Costin Comba il poreclisem la inceput in bllogrollul meu „poze porno flositoare”, dar pana la urma i-am gasit o porecla mai buna, „Paparazzo”, ca el e tare la pozele cu impact social.

  Re. fotoblogeri in general, mai am unul in blogroll, „portretistul” care la el pe blog, nu pe pagina principala, dar pe aia intitulata „filmul de azi” ceva de genul asta , arayta talent la fotografiat oameni. Si The Associated press e linkul la un fotobloger grec care are in blogroll chiar fotoblogeri din tot jurul lumii, unii chiar si din zona mea din Norvegia.

  Tot la mine in blogroll, Min fastlege= medicul meu personal, in norvegiana, e blog asa relaxat si prietenos unde se poate discuta despre filme.

  Sa stii ca la mine pe blog, in Scrisoarea catre tine care tocmai a aparut am mai facut si niste adaugiri in P.S.-uri la sfarsit in plus fata de ce apare la tine, plus am mai dat si cateva linkuri din care poate ca unele o sa-ti placa sau o sa le gasesti interesante, daca ai timp odata poate vii sa iti vezi scrisoarea de la minecatre tine si asa cum arata ea pe blogul meu.

 4. drcraciun spune:

  P.S. Lascaris vezi ca tocmai am citit ce mi-ai comentat pe blogul meu, si ti-ma raspuns, dar ti-am adresat si o rugaminte sincera acolo, dar uite ca o repet si aici just in case mai vrea vrodata sa interactioneze pe aici cu mine, ca sa nu ma mai repet:

  F. IMPORTANT, Lascaris & ALL, va implor NU IMI MAI ZICETI „doctore”, am explicat lui Incze Klara de ce si in scrisoare si la ea pe blog sub Povestea unui tablou, ESTE PT CA ZAU, PE BUNE, MIE IMI ADUCE AMINTE DE realul personaj rau de tot si criminal de rang de genocid, Mengele.

  Daca o faceti expres pt. ca ma urati poate ca ar fi OK sa va permit si asta, asa ca sa fiu cat mai fair play, dar, totusi, va rog eu frumos, va rog eu, nu imi mai ziceti asa.

 5. drcraciun spune:

  In real life pacientii au voie sa-mi zic cum vor ei, eu pe ei nu am voie sa ma supar din cauza asta, la serviciu in relatii cu colegii inferiori, superori si egali, in Norvegia se zice la toti pe numele mic, in relatiile sociale personale la fel, in Romania, era Ok la inferioeri sa-mi zica daca tineau ei neaparat, „doctore X”, adica cu numele meu adaugat, numai asa toleram, niciodata fara nume, si ii anuntam din timp util, desi eu preferam la colegii chiar si inferiori sa-mi zica pe numele mic si ii anuntam si de asta, in Romania eu nu am interactionat cu studenti medicinisti, dar daca as fi interactionat cu ei LOR le-as fi pretins totusi sa imi zica „doctore X”, deoarece era granita „profesor-elev” importanta de remarcat si de urmat, in Norvegia nu ai cum sa impui asta de la studenti, dar m-am obisnuit plus mai folosesc si eu niste body language si expresii faciale mai specific sobre ca sa subliniez granita asta totusi. E o chestie de nuante culturale f. fine, dar incerc si eu sa ma adaptez cat pot, FARA totusi sa imi tradez eu insumi niste principii de baza pt. mine.

  Iar in particular in privat, in anumite contexte, si cu oameni alesi special de mine, e bineinteles OK si Ingrid, ATAT in Romania cu romani in trecut, cat si in Norvegia cu Norvegieni in viitor, cu alte nationalitati in Romania nu am experienta, acum in Norvegia nu ma ajuns inac la faza de permis Ingrid cu nimeni, ii incurajez de fapt sa nu zica nimic ci sa taca si sa faca ! LOL ! Hai ca nu am vrut sa jignesc pe nimeni, doar incercam sa scap si eu prin umor de anxietatea generata de gandul despre criminalul ala psihopat, care nici pana acum nu-mai trecut, cred ca o sa ma duc la mine pe blog sa fac un post special laudativ fata de Mossad ca sa-mi treaca, PE BUNE !

 6. Humidor spune:

  Interesant, deci exista legi pentru apatrizi. Mi se pare ciudat totusi, deoarece daca unul e apatrid, nefiind cetatean al niciunei tari, de ce tara respectiva ii poate aplica o lege? O lege este in principiu acceptata si trebuie respectata doar de cetatenii acelei tari si ale altor tari care au o conventie cu tara respectiva. Altfel, daca de exemplu, o tara elaboreaza o lege care spune ca toti trebuie sa mearga in maini, de ce ar trebui ca apatridul sa fie de acord cu ea? Pana la urma este vora de forta, daca legea apatridului spune ca el poate circula pe orice teritoriu nestingherit si ca poate fura nestingherit, iar tara respectiva spune ca nu poate si nu are voie sa fure, cine judeca a carui lege e mai buna? Ramane doar impunerea cu forta…

 7. lascaris spune:

  Da, legea tine de forta, forta statului de a impune un comportament tuturor persoanelor (fizice sau juridice) ce se afla pe teritoriul sau. Legea apartine statului si ea, in termeni generali, este imperativa, se aplica prin forta statului (autoritatilor acestuia – politie, parchet, instante, autoritati administrative etc).
  Normele apartinand dreptului public (dr. penal, dr. administrativ, fiscal)sunt imposibil de ocolit, ele se aplica pe teritoriul unui anumit stat atat cetatenilor cat si strainilor sau apatrizilor. De exemplu daca un cetatean roman sau chiar apatrid savarseste o crima in Franta va fi judecat si isi va ispasi pedeapsa acolo (eventual pt. executarea pedepsei poate fi transferat in tara sa).
  In privinta normelor juridice apartinand dreptului privat, participantii la un raport juridic cu element de extraneitate. pot alege legea aplicabila, caci suntem in materia dreptului privat, unde statul nu mai este direct implicat. Elementul de extraneitate este o componenta a unui raport juridic ce prezinta o legatura cu un alt stat si (implicit) cu sistemul acestua de drept. Sunt elemete de extraneitate: cetatenia persoanelor fizice, nationalitatea persoanelor juridice, locul executarii contractului (in strainatate), locul perfectarii contractului, locul unde se afla bunul (o casa pe Coasta de Azur) etc. De exemplu un contract incheiat intre un roman si un francez in Germania poate fi supus de partile contractante legii alese de catre acestea, fara a fi nevoie chiar ca legea desemnata sa aiba legatura cu contractul lor. Un asemenea contract este un contract apartinand dreptului international privat, iar legea aplicabila este determinata potrivit normelor dreptului international privat,fiecare stat avand propriu sistem de dr internat privat (de ex la noi exista in acest sens Legea 105/1992).

 8. drcraciun spune:

  Doar atat voiam sa zic Lascaris desi asta nu are direc legatura cu tiganii decat pote in mod periferic ca si unii din ei isi forteaza fetele mici sa se marite prea devreme cauzand astfel direct abuz sexual de la altii asupra propriilor lor copii, ca eu am mai postat o completare la mine pe blog la addendumul despre avort ca sa fie mai clar de ce am ales eu momentul ala sa zic ce-am zis, ca NU era ceva strict politic, era izvorat din conversatiile pe care le avusesem pe blogul fotografului Narcis Virgiliu sub tema asta si ii raspundeam unei user cu numele de ID Marilyn si sigur ca asta m-a facut sa ma gandesc la Norma Jean (ca asa o chema pe Marilyn Monroe inainte sa devina celebra si mai apoi sa se sinucida din alcoolism si tulburare afectiva ca si multi alti actori celebri de altfel, plus ca am cerut acordul celeilate parti inainte sa postez, ca nu era asa sa scriu lucrurile alea aiurea-n tramvai. )
  Da si ti-am mai recomandat un film acolo, am voie sa il postez aici, plus inca un al doilea cam la fel, care nu sunt cu tigani, dar au parti care se refera la diferite feluri de discriminari sociale care se intamplau in America anilor 50-60 cand erau condamnate relatiile dintre femei albe si barbati negri ba chiar unii barbati negri ajungeau sa fie acuzati pe nedrpt de viol si chiar linsati
  (asta o zic si a propos de ce ziceam acolo inainte in partea unde ziceam ca e mai bine sa arestezi 10 nevinovati decat sa lasi un vinovat sa-ti scape printre degete, dar eu asta sper sa vezi nuantat diferenta intre despre ce vorbeam acolo si despre ce vorbesc aici, ca eu nu stiu daca sunt in stare sa ma exprim in scris ata de nuamtat, plus ca pe net e ff greu sa faci deosebiri de nuante din astea, desi eu incerc, mereu incerc sa ma rafinez si sa ma imbunatatesc si la asta.)

  Far from Heaven with Julianne Moore:

  Love Field with Michelle Pfeiffer:

  Touched by a Gipsy:

  Exterminarea tiganilor alaturi de evrei in timpul Holocaustului:

 9. lascaris spune:

  Da, i-au facut si pe astia de rasul lumii.

 10. mulliganoglu spune:

  Lascaris, am citit cartea cu ceva timp in urma. era bine scrisa. ce m-a deranjat e ca, oarecum, ii acuza pe evropeni de xenofobie, ca si cum autoapararea ar fi ceva condamnabil. am mai spus-o: situatia din rrominia este cauzata de toleranta noastra de-acum idioata. in alte state, spre ex. Grecia, nu exista comunitatile x cu drepturile y. toti sunt greci si gata. sa-l vad Iw pa turcul care ar indrazni sa se pise, in Grecia, pe o papusa care seamana cu Lascarina Bubulina.

 11. lascaris spune:

  Ma bucur ca ai citit-o si tu.
  Eu nu am retinut partea cu xenofobia, mi-a scapat.
  Mie mi s-a parut chiar ca insusi autorul este un pic xenofob, de exemplu spune ca rom ar veni de la lom, care ar insemna om din patura de jos a societatii sau ca la aproximativ 50 de ani de la intrarea tiganilor pe pamanturile unui popor european erau luat masuri legale impotriva lor, caci minciunile pe care le folosisera pt a fi primiti au fost oarecum descoperite, iar furtisagurile, cersetoria, mizeria si altele i-au determinat pe bastinasi sa isi doreasca plecarea grabnica a noilor veniti.
  Toate astea mi se pare ca nu ii pune pe tigani intr-o lumina prea buna.
  Pe de alta parte, este o carte de istorie si cum asta este istoria obiectiva a acestei etnii, omul a fost corect si a pus-o pe hartie, chiar daca asta ii incrimineaza pe tigani. Cu alte cuvinte nu putea sa ii puna pe tigani intr-o lumina favorabila, caci insasi istoria lor vorbea singura. Deci iata ca daca vorbesti sincer despre istoria lor pari inevitabil xenofob, caci trebuie sa spui niste lucruri urate.

 12. mulliganoglu spune:

  am folosit un cuvant prea tare. am citit cartea de mult. nici n-o mai am (am imprumutat-o vreunui amic), asa ca nu pot verifica.

  e mai degraba senzatia ca Fraser se delimiteaza de burgeri care, cand se prind ca ispasirea inchinarii la vitei de aur prin boschetareala e shmen, activeaza scutul antitigani- aici parca Fraser zice ceva despre frica medievalilor care nu-i inteleg pe tigani si-o arde putin pe coarda asta. s-ar putea sa fie falsa memorie.

  oricun, Fraser incearca sa fie cinstit. tot respectul.

  p.s. cartea poate fi citita si ca o istorie a smenului

 13. drcraciun spune:

  Re. „toleranta noastra idioata”: eu cred ca exista asa ceva care se poate numi „caracterul unui popor”, sau „trasaturi caracteristice ale unui popor”, referindu-se la un fel de descriere de personalitate si temperament dar nu numai pt. o persoana ci aplicate la un grup de oameni(de obicei structurat ca o familie sau un CLAN sau TRIB, dar eu speculez si ca poate ceva mai mult decat doar un trib, poate ca si la nivel de societate daca ea este relativ omogena sau integrata) care are trasaturi CULTURALE (deci ATENTIE ! NU ETNICE, ci CULTURALE, inclusiv de LIMBA) comune, si ca in plus, aceasta are si de a face cu notiunea „constientului colectiv” introdusa de sociologul francez Emile Durkheim, dar si cu, iar speculez eu, poate si cu ideea psihiatrului si psihanalistului Jung de „inconstient colectiv”, care, aceasta din urma, contrar a ceea ce se poate crede, este chiar o notiune BIOLOGICA de specie (de altfel si lui Jung ii placea sa se autodescrie ca un „naturalist”, ganditi-va la Grigore Antipa cand va ganditi la Jung si la expeditia Belgica cand va ganditi la explorarile de tip Jungian ! Eu asa am facut si mi s-a parut ca-l pot intelege mai bine, deoarece eu CHIAR ca nu le am cu psihanaliza de loc ! De fapt, eu nu le prea am cu nici unele de loc, dar imi place sa ma imaginez matelot explorator SI cantaret, desi, in real life sunt si total AFON ! Deci este clar ca si eu, supus slabiciunilor inerente de Homo Sapiens, tind si eu catre niste anumite idealuri care sunt in fond de neatins.)

  Dupa aceasta interesanta introductie, eu acum pot sa imi permit sa va dau link direct la blogul viitorului (sper, ca inca se incapataneaza sa nu semneze contractul, oricat incerc eu sa-l varajesc acolo) star al primului meu film gay porno al carui scenariu am inceput de mult sa-l scriu, cu working title „Nicholas Cage_de ce ?”, devenit acum si direct muza de inspiratie pt. mine, deoarece m-a facut asa in mod direct si fara jena sa ii fac temele acolo pe blogul lui si sa ii scriu lucrearea de licenta de absolvire ca sa poata si el sa devina in sfarsit diplomat roman adevarat si angajat la MAE sub Dl. Baconschi,(asa cum tot eu i-am recomandat dpdv cariera, ca el voia sa se faca mercenar in Legiunea Franceza la inceput, dar l-am simtit eu ca era prea bland din fire plus roman tolerant, deci nu se potrivea), drept care eu, total inspirat, nu i-am facut doar tema de baza care reprezenta o „descriere de caz a tarii Romania vazuta dpdv psihologic” (de fapt stiu eu ce vrea, vrea sa isi vanda licenta la vreun think-tank strain, venetic, sa isi tradeze tara ca diplomat al ei si sa fuga in Costa Rica cu milioanele de dolari de la think-tank in valiza!), dar , IN PLUS fata de tema, am scris un adevarat manual-tratat de instructii pentru toti viitorii diplomati ai Romaniei (cu scopul ascuns declarat mai apoi ca eu de fapt faceam propaganda politica pt. Dl. Marian Vanghelie ca viitor presedinte al Romaniei acolo, dar ma prefaceam ca ii faceam lui temele, dar eu, in mod ne-etic, in timpul ala, il indrumam pe cai proaste, exact tot asa cum a facut filozoful noica fata de elevii lui, Liiceanu si Plesu, si nu vedeti in ce hal au ajuns, de la profesorul ala prost li se trage, amandoi ?)

  Pe acelsi blog daca cautati ff atent o sa gasiti si nota la purtare pe care am dat-o eu Romaniei cf. Kohlberg. O sa aveti si trailer de film „The Rape of Europa” si o lupta misto intre Abrams vs. Leopard !

  Deci raspuns la TOATE intrebarile voastre despre tigani PLUS scoaterea Romaniei din criza ei politica si economica actuala PLUS idei de manipulare a la Goebbels a populatiei romane si a mass-mediei mondiale pro- sa anti- Romania pe acel blog veti gasi, sub semnatura mea, pentru ca numai starul ala ravnit de mine (total profesional, ca el NU E GAY, DE LOC, ba chiar DIMPOTRIVA, de aia mi-e si greau sa-l manipulez, si pana la urma ma manipuleaza el pe mine), e in stare sa scoata as tot untul din mine, zau daca n-o sa-l recomand la MApN plus la MAI sa il foloseasca pe el sa-l interogheze pe Omar Haissam cand or mai lua aia prizonieri jurnalisti romani prin tarile alea pe acolo !

  Si acum, desi nu o sa apara prea clar pe blogul ala, mi-a venit si o idee originala izvorata chiar din lamentatia frustrata a lui mulliganoglu, cum sa ne vindecam noi de spaimele capatate nu genetic (ca exista si din alea si sunt OK de pastrat ca sunt puse expres sa ne apere de pericole reale), ci mai mult capatate din cauza de experiente neplacute de intalnire nedorita cu diverse personaje neplacute de noi, de ex. tigani, barbati blonzi cu ochi albastri rasi in cap care duc de zgarda caini Rotweiller si lupi, iubitori satanici de metal-rock,, etc. (eu pe aia de la mijloc am pus-o pentru mine, voi gasiti-va voi de cine va displace cel mai mult si folositi metoda ca sa va lecuiti de spaima):

  ESTE VORBA DE UN EXERCITIU SIMPLU DE METHOD ACTING, incercat si de Marilyn Monroe si de Robert de Niro, si de altii:

  Va dezbracati cat va simtiti confortabil voi, adica unii goi pusca, altii doar in underwear, altii cu toate hainele pe ei, cum vrea fiecare, dar sa NU FITI IN UNIFORMA DE SERVICIU (costum + cravata la avocati romani, scrubs la chirurgi mondiali, centura, uniforma, chipiu si baston la politisti, arma din dotare legala la SPP-isti, etc). Asa, dezbarati de autoritatea uniformei, deja o sa incepeti sa va simtiti usor vag anxiosi. Faceti cateva respiratii simple adanci cu tinut are in piept 4 secunde , lasat afara usor, fara aer 4 secunde, iar inspirat, etc, maxim 4 ori (nu mai mult ca e periculos ca va ia ameteala).

  Luati postura necesara: sira spinarii dreapta, mainile libere lasate pe langa corp, dar nu fortat ca la vipusca/onor, asa liber simplu, barbia usor sus, parul luat de pe ochi, deci drept, in picioare.

  Incercati sa va goliti mintea de anxietati si stresurile cotidiene (adica ca n-ati luat benzina, ca n-ati platit factura de cablu, ca n-ati spalat vasele, etc). Incercati sa nu va ganditi la nimic special, daca e posibil (eu nu am incercat, nu stiu ,asa zice metoda, incercati si voi ce puteti.)

  Sper ca aveti oglinda. ESTE F. GREU SA FOLOSITI OGLINDA DIN PRIMA, mai ales ca NU sunteti actori profesionisti, deci EU va sfatuiesc serios, sa faceti EXCEPTIE de la medota oficiala la acest punct, deci FARA OGLINDA, doar dvs, cu dvs. insusi fata-n fata.

  Apoi, trageti aer adnc in piept si, fara teama (ca n-o sa vi se intample nimic in mod realist, cel mult sa faceti un atac de panica, dar apoi inspirati dintr-o punga de hartie, sau aveti un xanax pregatit din timp daca sunteti din aia care iau Xanxa prescris de medici, etc, fiecare stie ce sa faca cu atacurile de panica, ca daca NU ati avut din astea,, NU sunt sanse nici acum sa le faceti, deoarece Method acting NU este descrisa in Kaplan si Saddock ca o posibila cauza etiologoca pt atacurile de panica)…deci fara teama, relaxat, cu mintea golita de orice stimul suparator, indrazniti sa ziceti asta:

  SI EU SUNT TIGAN. SI SUNT SI ROMAN.

  Inlocuiti cuvantul „tigan” cu ala de care va e frica cat mai mult, de exemplu „blond cu ochi albastri”, „nazist”, „homosexual”, „PSD-ist”, „de dreapta”, „de stanga”, „caine de politist”, etc…de aia de ce va e frica , aia ziceti ca sunteti. Si ziceti-o cu voce tare.

  Vedeti ce se intampla. Aveti voi sa va asezati pe marginea patului, daca vi se inmoaie picioarele. Luati Xanaxul daca faceti atac de panica (mai ales daca ziceti „homosexual”, ca spaima de homosexuali eu cred ca e si un pic innascuta genetic, intr-un grad nu stiu cat la suta, poate cam 12%-max.15 % daca e sa estimez as ala plesneala, e OK, de aia 12 % nu se dezbara nimeni, am pus-o doar just in case cineva chiar vrea sa interactioneze cu un gay declarat in interes de serviciu si pur si simplu nu poate sa o faca fara sa ii vina sa o ia la goana de frica, este posibil, se intampla, eu ii inteleg pe toti la care se intampla, e si normal sa iti fie frica de aberanti, la fel cu nu iti place sa vezi albino pe strada sau pe unii cu bube pe fata, sunt chestii normale si naturale, dar daca vreti sa deveniti profesionisti fie actori, fie SPP-isti adevarati, fie politicieni care trebuie sa dea mana cu toti, TREBUIE sa PUTETI sa interactionati si cu tigani, si cu blonzi si cu homosexuali, ca pe urma va da afara de la servicu, si ce faceti ? Iar avocatii trebuia sa castige bani si ei, sa-si faca client pe Guta sau Copilul Minune de exemplu, ca aia au bani, deci trebuie sa se obisnuiasca si cu acest fel de oameni ,manelisti. Chirurgii nu mai vorbesc ca trebuie sa se obisnuiasca si ei cu psihiatrii gay daca au nevoie de vreunul pentru un pacient sa ii dea haloperidol, etc.)

  Daca nu s-a intamplat nimic grav si ati reusit sa faceti acest exrcitu de 3 ori OK, FARA sa izbuniti in ras sau fara sa faceti atac de panica (E GREU O SA VEDETI, mai ales sa o ziceti serios), atunci treceti la etapa de privit la dvs, insusi in OGLINDA zicand asta. ESTE FOARTE GREU. Deoarece in oglinda de obicei suntem sinceri cu noi, nu prea purtam masca decat daca sunte actori profesionisti (aia au exercitii speciale sa scape de masti) sau daca sunteti femei si aveti masca de cosmetica pe fata, trebuie sa v-o dati jos pe aia.

  Daca reusiti asta peste 65 % din batalie e castigata si nu o sa va dea afara de la serviciu. INSA pentru succes deplin de desenzitizare ar fi recomandabil, desi nu e obligatoriu si e chiar la nivel de profesionisti deci ar trebui sa o faceti sub SUPRAVEGHERE de UN TRAINER CALIFICAT si cateva sesiuni de desenzitizare directa. Dar eu nu sunt calificat ca trainer . Mai rau, desi nu am facut nici macar cursuri de pedagogie la facultate, si nu am invatat niciodata nimic pe nimeni, acum mie la serviciu mi se cere sa interactionez cu studenti la medicina si sa-i invat ceva, mi-e o frica de nu mai pot, dar acum ca am dat de metoda asta, am sa o incerc si ma duc chiar acum, sa ma dezbrac si sa ma uit la mine in oglinda spunandu-mi serios:

  SI EU SUNT STUDENT BLOND CU OCHI ALBASTRI SI IUBESC FETELE SI PE NOICA SI II URASC PE EVREI SI PE TIGANI. SI SUNT SI ROMAN.

 14. drcraciun spune:

  A ! Am uitat sa va dau linkul la tratatul de diplomati.

  http://raulghiran.blogspot.com/2011/04/mandria-de-fi-roman-o-falsitate.html?

  Am mai zis despre tigani aici, nu stiu daca am mai pus linkurile astea mai sus sau nu:

  http://raulghiran.blogspot.com/2011/03/rezista-si-taci.html

  http://raulghiran.blogspot.com/2011/03/comunismul-din-noi.html

  Nu mai stiu unde e aia cu Kohlberg, uite llink wikipoedia la ala ca sa va dati seama despre ce e vorba si dati voi nota de dezvoltare de caracter moral la romani care credeti voi ca e mediaz si daca dvs suntei deasupra sau sub medie, aici va evaluati fiecare ,eu asa am facut si am iesit mai jos decat media recomandata de Kohlberg.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Kohlberg's_stages_of_moral_development

 15. drcraciun spune:

  Si am mai zis ceva recent si pe Diacritica daca stiti cumva acest blog:

  http://diacritica.wordpress.com/2011/04/07/paul-dupa-zilele-4582-km/

  Si pe Blegoo, daca-l stiti si pe asta:

  http://www.blegoo.com/2011/03/13/teoria-si-practica-tiganeasca/

  De fapt sa stiti ca toti acesti blogeri au contribuit la educarea mea despre subiectul tigani, de am ajuns eu la exercitiul ala de mai sus. Ca eu inainte sa imi fac blog acum cateva luni, eu NICI macar nu stiam ce e aia method acting. Auzisem eu de Actors’s studio in legatura cu viata lui Marlyn Monroe, dar NU stiam mai nimic despre Strassberg si Stanislavski. Abia acum am citit si despre ei si despre Cocteau si Sartre, si despre Shoshana Felman care a scris despre literatura dim punct de vedere psihanalitc in Writing and Madness. EU CHIAR AM INVATAT DE LA TOTI ACESTI BLOGERI SI MI-AM FACUT SI IDEI NOI.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Method_acting

  Deci vedeti ce importanat e mass-media inclusiv blogurile publice) in comunicare si ce important este sa ne exprimam cat mai etic cand opinam pe bloguri in public.

  CHIAR VA ROG SINCER, daca cineva are cumva parerea ca eu nu m-am exprimat ETIC pe oriunde m-am exprimat eu pana acum chiar doresc sa mi se atraga atentia, ca eu NU VREAU sa fiu un comunicator ne-etic on-line unde adesea pot sa citeasca chiar si minori.

 16. drcraciun spune:

  Disclaimer important: daca cumva spaima dvs de tigani sau de alte chestii atinge chiar un nivel atat de patologic incat va tine inchisi in casa si nu puteti functiona nici la sereviciu nici la societate, atunci CHIAR va RECOMAND serios sa cereti la medicul de familie sa va dea trimitere la medicul psihiatru.

  Exercitiul de mai sus NU era recomandare medicala de tratament a bolii psihiatrice numita FOBIE (de tigani, de pisici, etc), daca indepliniti chiar criteriile clinice pentru a fi diagnosticat cu o fobie care va LIMITEAZA serios viata sociala si profesionala, atunci chiar ca trebuie sa cereti ajutor specializat. NU ESTE ETIC pt mine sa fac astfel de evaluari formale sau recomandari formale de tratament.

  Exercitul metoda propus de mine mai sus NU trebuie inteles ca o metoda generala de tratament pentru toate fobiile.ADICA pe sleau: daca va e frica de serpi: nu este cazul sa va uitati in oglinda si sa ziceti EU sunt UN SARPE, etc. ESTE RIDICOL.

  Eu doar va propuneam un exercitiu ca sa scapati de unele anxietati simple, pe care poate le-ati capatat de a lungul timpului prin lecturi incorecte din diverse ziare, carti sau bloguri sau site-uri,etc., sau intelese gresit, poate in anumite cazuri prin vizionari de filme incorecte, etc, astfel incat sa va fie mai usor tot dvs sa fuctionati bine si la servciu unde trebuie in mod inevitabil sa interactionezi cu oameni de diverse etnii. Deci era doar un exercitu mai mult sa va evaluati dvs la dvs nivelul de toleranta.

  Eu in general cred ca majoritatea romanilor , deci a celor ce vorbesc limba romana ca limba materna (inclusiv minoritatea roma cu care totusi avemn in comun limba romana desi eu mai vorbesc si alta limba, si la unii le este invatata de la nastere , la altii nu) in mod realist nici nu o sa aiba nevoie de acest exercitiu, pt ca romanii chiar sunt toleranti din fire, baljini neagresivi si neagresori, si a-i indemna sa isi schimbe acest caracter ii face si pe ei sa se simta prost si nici nu le face bine.

  Ca eu oricat as incerca sa zic tampenia ai ilogica de mai sus cu roman blond cu ochi albastri care iubeste nazismul si femeile si uraste evreii si tiganii, chiar daca as fi discipolul direct al lui nae ionescu, ca scriitorul mircea eliade, cioran, tutea, noica si alti rataciti, EU TOT NU O SA O REUSESC SA O ZIC, MAI, NU VEDETI CE AIUREA SUNA ? SI CE RAU A FACUT IONESCU ALA PLUS DISCIPOLII LUI de au ajuns din caiuza lor o groaza de oameni nevinovati la puscarie, elevi mai tineri mai inocenti atrasi initial doar de poezie si romantism si de India misterioasa, plus ca multi erau DEJA sub urmarire sau aveau domiciliu fortat si ei O STIAU si TOTUSI IN CONTINUARE atrageau copii inocenti sa le vina in vizita la ei, sa le cada in mrejele lor dar, MAI RAU, sa ajunga direct la inchisoare SI COPII din cauza lor. HALAL ASA EDICATORI !

  Sa stiti ca eu am zis clar ca trebuie sa ne recunoasteam si defectele proprii acolo pe blogul lui Raul Ghiran ca sa ne vindecam ca tara si sa mergem in cimtinuare pe drumul procesului democratic, DECI sa ne recunoasteam si ca suntem un pic hoti, si ca suntem un pic rasisti, si ca am obidit si noi pe evrei, ca si altii de altfel, DE CE SA FIM NOI MAI CU MOT SI NU VREM SA RECUNOASTEM ASTA ? Si ca si acum avem mari anxietati legate NU DE TIGANI ca atare ca neam, ci de PROBLEMELE sociale si economice care se creeaza si care sunt intr-adevar mai frecventae la tigani poate ? Nu stiu Ca eu nu am studiat problema ca s acitesc statistici. Mie tiganii nu mi-au facut nuimic niciodata. SINGURUL LUCRU care ma- deranjat pe mine a foist ,EXACT cuma a rem,arcat si LASCARIS, EXPLAOTAREA SI ABUZAREA PROPRIILOR LOR COPII, si aici cum ma mai opinat pe Diacritiac parca, TREBUIE SA PUNA STATIUL PICIORUL IN PRAG , PT> CA TREBUIE CA TARA SA BE APRAM TOTI COPII< SI PUII DE ROMANI, SI PUII DE TIGANI

  Iar ca sa INVATAM (ca NU Stim) sa avema grija de copii de tigani TREBUIE SA LE INVATAM SI LIMBA SI CULTURA SI ISTORIA SI SA TRAIM SI PRINTRE EI UN POIC, CEL PUTIN MACAR SA NE PUNEM SI NOI IN PIELEA LOR MACAR CINCI MINUTE inainte sa oferim solutii pe vreu blog

  Eu NU AM oferit nicio solutie referitoare la vreo presupusa problema tiganeasca, doar am ridicat semnal de alarma LA NIVEL DE STAT RE. ABUZ LA COPII, si aici INTRA SI COPII TIGANI SI COPII ROMANI, si TOT AICI INTRA SI RESPONSABILITATEA MASS-MEDIEI IN LIMBA ROAMANA (inclusiv blogerii) CAND OPINEAZA IN PUBLIC DESPRE MINORITATI.

 17. mulliganoglu spune:

  doctore, lasa gheizmele si pune-te cu burta pe gramatica limbii romane. in + fata de avantajele evidente, iti mai limpezeste gandurile.

 18. drcraciun spune:

  Bai, mulineta ala, daca tu asta ai inteles din tot ce-am zis eu, eu iti zic sa te lasi de pescuit, ca iti spun eu ca NU TE PRICEPI. Lasa-i pe profi in cancelarie sa-i barfeasca ei pe alti colegi si eventual si pe unii elevi cum vor si ce vor despre treaba asta, mai citeste si tu o economie politica, nu numai mate, etc.

  P.S. total serios @mulliganoglu: daca s-a intamplat intr-adevar ca pe tine personal sa te fi abuzat in ORICE fel agresiv (nu nuami sexual, chiar si bataie simpla) vreun profesor neetic la scoala, la liceu, sau la seminar cand aveai sub 18 ani, atunci imi cer scuze ca am fost poate prea dur fata de tine, esti scutit de exercitiul de metoda Strassberg-Stanislavski si du-te pronto, pe bune, la medicul de familie sa iti dea trimitere la psiholog. Vorbesc serios si cu ingrijorare reala fata de tine, daca intr-adevar ti s-a intamplat asa ceva.

 19. drcraciun spune:

  P.P.S. Scutire generala de exercitiu de metoda primesc si toti cei de sex masculin, indiferent de boala somatica, inclusiv neurologica sau handicap (ca pana si cu aia ca Helen Keller poti sa comunici cu ei intr-un fel, doar daca sunt in coma vegetativa de lunga durata poate sa primeasca scutire de la mine, desi scutirea inceteaza in mometul cand se trezesc din coma)cu IQ sub 71 si cei cu IQ peste 71 care au avut ghinionul sa le faca tatal lor cadou de ziua lor de nastere la orice varsta sub 18 ani poezia lui Rudyard Kipling „If”, FARA ca sa adauge la ea si un al 2-lea cadou mai simplu gen sosete, fular, manusi, pulovar (de orice culoare, cu sau fara fermoar, cu crew-neck sau V-neck, chiar si cu dungi orizontale sau picatele, numai pulovar cu maneci sa fie si NU doar simpla vesta), bomboane, carte, etc.

  Cei doar cu simplu tata betiv si violent fata de ei si/sau de mama, cei fara tata (decedat sau necunoscut), sau cu tata mai mult absent NU primesc nici o scutire.

  Orfanii de mama sub varsta de 6 ani NU primesc nici ei scutire, DAR vor primi instructii suplimentare ajutatoare daca ma roaga frumos, ceilalti orfani de mama NICI o scutire.

  Adoptatii abuzati de mama vitrega la orice varsta sub 18 ani-la fel ca orfanii de mama sub 6 ani. Aia abuzati doar de tata vitreg nu primesc scutire, la fel si aia orfani de ambii parinti, cu EXCEPTIA celor care au fost martori la ucidertea parintilor lor in fata lor, caz in care se aplica regulile de la orfanii de mama.

  Daca mai e vreo categorie pe care am uitat sa o mentionez, va rog sa ma anuntati. Lascaris, tu daca vrei sa ma ajuti sa devin cat mai complet si inclusiv, poate imi aduci aminte sub Dreptul penal de pedepsele la delinctventii sub 18 ani, cat si despre defensa de discernamant diminuat pe caz de boala in cazul unor ciminali cu varste peste 18 ani.

 20. drcraciun spune:

  P.P.P.S. Departajarea re. IQ, ca sa fie clar: dela 71 INCLUSIV in sus NU primesc scutire (+ vezi toate exceptiile de mai sus). Cei cu 70 si mai jos (moronii, imbecilii si idiotii, descrisi de Goddard, psihologul, nu regizorul ca ala e doar cu un singur „d”) primesc scutire.

 21. drcraciun spune:

  Si inca o data o intrebare speciala pt. tine, m. (ca mi-e lene sa iti scriu ID-ul intreg), este mi se pare a 3-a oara cand imi ceri mie direct sa imi modific discursul dupa specificatiile si, presupun, preferintele tale: ai inceput cumva sa dezvolti niste sentimente mai deosebite relativ de o medie neutra mai naturala tie in mod obisnuit (fie pozitive , fie negative) fata de mine , de imi ceri atat de insistent sa ma schim eu la stil ? Este atat de important pentru tine ca sa iti fac tie placere eu in mod deosebit ? Eu sunt in stare sa stii, chgiar pentru asta sunt platit eu in mod profesional, sa ma mulez exact dupa specificatiile clientilor mei adulti (eu lucrez cu numai peste 18 ani), deci teoretic, daca am putea conveni un pret anume, eu as putea sa te fac sa te simti chioar si bine, daca chiar iti doresti asta atat de mult. Da-mi de stire ce doresti si eu iti voi sta la dispozitie, dar este poate mai bine sa step into my home-office la mine pe blog, ca sa nu facem dezordine in biroul lui Lascaris, ca de obicei cand eu lucrez cu diversi clienti se cam lasa cu dezordine si la mine si la ei, dar mai mult la ei (mai depinde si de miza, nu numai de pretul negociat, re. full service complex sau diverse grade de servicii negociate intre parties.) Eu doar am vrut sa te anunt ce iti sta la dispozitie, si sa imi mai fac si eu reclama la job nr. 2, de la home-office. Desi imi mai rezerv si dreptul sa refuz anumiti clienti, deoarece, oricat de multa experienta ai avea si de vaste cunostinte eclectice ai avea, si oricat ai incerca sa te concentezi de tare, in mod chiar fiziologic (inclusiv neurofiziologic, ca la gay, ca si la femei, mai trece si prin creier), nu ti se poate scula interesul chiar fata de oricine, oricat de multi bani te-ar plati.

  Poate, pentru scop de ridicat, daca tot nu e si tot nu se poate in mod natural, nici relaxati de metoda, nici cu tehnici de imagery, este posibil si sa putem angaja un third party, un fluffer profesionist care poate lucra fie pentru mine sa-mi ridice interesul, fie pentru tine sa-ti ridice motivatia, fie, chiar in mod sinergistic ideal, pentru amandoi, dar aia sunt destul de scumpi, uite chiar m-am interesat cat ar costa un fluffer profesionist (care are deci job-ul pricipal de a ridica interesul de la flasc la atent, si mai aduce uneori si cafele, etc.): cam $ 10,000 in medie pe productie totala (include mai multe scene/sesiuni, dar evident dac ii ceri lucruir mai complexe pentru ambii actori implicati, poate ajunge pana la $ 20,000).

  Ai ? (bani) Esti ? (interesat)

 22. mulliganoglu spune:

  ce sa ma intereseze? n-am rabdare sa-ti parcurg zvarcolirile

 23. lascaris spune:

  Dr. Craciun, Mulliganoglu nu este mulineta, cel putin pe blogul meu. Numele sau de blogar este compus din Mulligan – un personaj de roman + oglu, prin care a turcizat numele personajului cu pricina, mult prea occidental/arian pentru noi romanii.

 24. gg spune:

  lascaris,cata rabdare ai!

 25. lascaris spune:

  incerc si eu.

 26. drcraciun spune:

  Sorry (won’t do it again, I actually never do, I have no idea what got into me, I must’ve been a little excited because the user mulliganoglu was paying attention to me, and I typically get all flustered when a person of male sex pays attention to me on a blog.)

 27. drcraciun spune:

  P.S. Scuze ca am vorbit in engleza, eram cu mintea in alta parte, azi ma uitam in oglinda si imi spuneam: „Si eu sunt englez. Si sunt si roman totodata.” Si pe urma o ziceam si pe norvegiana, apoi pe franceza, iar la urma pe engleza direct. Va dati seam ce varza este in capul meu. Nu glumesc. Acum cateva zile m-am intalnit cu un francez si eram asa de entuziasmat ca o sa am si eu ocazia sa vorbesc, dupoa ani si ani de zile de silentiu, in lb. franceza cu cineva, dar ce ghinion ! El mi-a zis ca s-a intalnit expres cu mine ca sa aiba cu cine vorbi in norvegiana, ca el s-a plictisit sa se gandeasca de unul singur in franceza ! Asa ca am renuntat la visele mele, i-am permis sa mi se adreseze in norvegiana, dar eu il injuram in gand in engleza, ca daca il injuram in romana, era mai usor sa-mi citeasca frustrarea in ochi (ca lb. romana ma tradeza cel mai usor pe mine, sau eu de fapt tradez lb. romana cel mai usor cu altele, habar n-am ce mi se intampla in creierul asta al meu…chiar ca e varza totala la mine in cap.)

  Sa stiti ca de la exercitiul asta cu oglinda mi se trage ca am impresia ca am intrat in criza de identitate ! Deci, aviz amatorilor de exercitiu in oglinda, ca s-ar putea sa patiti la fel ca mine !

  PLUS ca mi s-a mai intamplat ceva f. rau si f. ciudat in real life, chiar vineri. Am intalnit fata in fata primul om norvegian (barbat) intolerant fata de minoritati, si vreau sa va zic ca a fost de 1000 de ori mai inspaimantator decat am intalnit eu vreodata in viata mea. Pai romanii sunt mici copii fata de norvegieni cand este vorba de toleranta/intoleranta asta.

  Bai, pe bune, mie chiar mi s-a facut frica, cu tremurat de inima si de picioare, cand a inceput ala (si NU era pacient/bolnav, era profesionist normal) efectiv sa urle in fata mea, cu fata contorsionata de furie, cu ochii aia albastri intens plini de manie, de am ramas efectiv paralizat pe loc si nu ma reusit deact sa spun de vreo doua ori, exact asa, ca la armata:”am inteles”, „s-a inteles perfect”. Raspunsul asta al meu as disciplinat (ca nu l-am rostit umil, l-am zis EXACT ca la militarie) a parut sa-l satisfaca, mi-a intors spatele si a plecat, dar eu NU MAI VREAU sa vad si sa simt asa ceva, furie din aia de arian cu voce efectiv latratoare in fata mea, eu ala mai mic de statura, cu ochii maro si cu parul maro inchis. Eu in clipa aia, recunosc sincer ca eu m-am simtit murdar si infect ca un virus care MERITA sa vina sa-l anihileze macrofagul. Pe bune, eu m-am simtit VINOVAT ca il deranjasem asa de tare pe norvegianul ala (eu nu am mai auzit sau vazut pana acum norvegian furios, nici macar pacientii aia manici si psihotici violenti, fostii „furiosi”, nu erau asa ca asta. Dar repet asta NU era nebun, asta s-a calmat imediat ce i-am raspuns eu disciplinat, „da, sa traiti”

  Pai va dati voi seama dac m-am speriat eu de asta ca doar a urlat la mine, si a si folosit cuvinte din alea, gen „inacceptabil”, „ordine si disciplina”, „manual de instructiuni”,…doamne maiculita…si NU facusem EFECTIV nimic, doar ca intarziasem si eu o data un pic, si asta NICI macar NU IMI era sef, sau superior, era total egal ca pozitie ierarhica cu mine, deci nu avea el vreun cuvant de spus daca intarzii eu sau nu, dar i-am stricat lui ordinea lui interioara, si chiar ca si-a dat arama pe fata fata de „invadatorii straini” care vin la el in tara lui sa le traga genele in jos.

  DAR CHIAR M-AM SIMTIT contagios si M-AM simtit MURDAR, si M-am SIMTIT gunoi, si M-Am simti DE NIMIC in fata lui ala. Si mai e ceva, de obicei eu la pacientii mai agitati, nu ma uit drept in ochi si incep sa ma retrag de obicei margand ca racul, cu fata mereu al ei, si cu ,mainile la vedere, ca sa nu devina paranoici, dar asta M-a paralizat efectiv cu ochii aia albastri, cred ca m-a deochat zau, ca am ramas stana pe loc, nu puteam sa fac nici un pas, si dupa ce a plecat de langa mine, am ramas pe loc asa cateva minute, nu mai puteam sa ma urnesc din loc.

  Nu stiu daca v-am spus, ca PRIN CONSTITUTIE Norvegienii au dat interzis la stabilire in Norvegia atat a calugarilkor iezuiti cat si a evreilor sute de ani, iar daca la evrei le-a dat voie sa intre cam pe la 1850, LA IEZUITI a durat banul norvegienilor PANA IN 1956 !!!

  Si MAI e o chestio, asta NICI nu stie ca sunt gay, ca daca ar fi stiut asa ceva pai cred ca devenea violent fizic.Ca eu aici, din obisnuinta din Romania, nu le-am zis nimic la serviciu, doar poate cateva asiatente sa fi ghicit ceva (ca de obicei femeile sunt mai rceptive la +/- feromoni, barbatii nici nu vor sa se gandeasca la asa o posibilitate, deci pentru ei, daca doar taci e OK.) Si eu care voiam sa-mi iau bratara wekendul asta ! Ce cretin, acum nu o sa-mi iau bratara nici o data sau o sa-mi o iau dar tot nu o sa ma pot duce cu ea la serviciu, din cauza turbatului astuia. 😦

 28. mulliganoglu spune:

  gasesti tu fo tiganca de-a noastra sa-ti descante de deochi

 29. drcraciun spune:

  Hai, ca mi-am revenit complet, stiu ca e un pic off topic, dar voiam sa raportez ca mi-a revenit increderea in poporul norvegian.

  1.sunt de garda si tocmai am vorbit cu un pacient la camera de garda care NU are nevoie de internare si asta pe mine ma bucura mereu. Este preot luteran pensionat si are un fel de depresie melancolica recurenta cum avea scriitorul american William Styron, a carui carte Darkness Visible i-am si recomandat-o. Deci am facut un mitzvah, o fapta buna azi si de aia nu ma mai simt virus !

  2. Am tipat si m-am ratoit la lume pe blogul deputatei PNL Alina Gorghiu ! Si ce bine ma simt. Dar nu am terminat. O sa ma duc mai tarziu sa ii dau si ce instructiuni sa le duca la Dl. Crin Antonescu si la Ministrul Sanatatii din partea mea.

  3. URA ! Lascaris uite ca TOT din cauza pacientului astuia norvegian, ca m-am ganit eu din cauza lui + Styron la cuvantul mitzvah, acum am gasit lista cu cele 613 posibile fapte bune si acum o sa aleg faptele bune pe care le-am facut eu acolo la Alina Gorghiu si o sa i le insir si ei in fata ca sa stie si ea ca lucrez DUPA carte ca nu sunt doar un simplu nebun ! (Dar eu de fapt nici nu stiam de lista asta pana azi, eu doar cuvantul mitzvah il stiam din vreun articol de undeva !) Dar acum, DE cate ori o sa ma enervez am o lista de 613 de scuze bune ! Si n-o sa mai poata sa-mi zica NIMENI ca ma enervez degeaba, ca eu o sa scot lista si o sa zic: pai uite ca e pe lista , DE AIA m-am enervat !

  4. PLUS, BONUS !!! NU MAI IMI E FRICA DE CUVANTUL „LISTA” ! Ca ziceam ca nu imiplace, dar caum ca am gasit si eu in sfarsit o lista BUNA, nu mai imi e frica de liste ! ASta este NUMIA si NUMAI din CAUZA pacientului norvegian si a lui William Styron sa Stii !

  Traiasca norvegienii preoti luterani deprimati si scriitorii americani deprimati de tipul lui Styron ! Si i-am impacat si pe luterani si cu evreii si cu toti protestantii la faza asta (in capul meu desigur, DAR ASTA CONTEAZA, IKKE SANT ? !) Sunt mai tare ca PAPA !

  Uite cartea:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Darkness_Visible_(memoir)

  Uite lista:

  http://www.jewfaq.org/613.htm

  Uite-o pe Gorghiu:

  http://www.alinagorghiu.ro/2011/04/08/onoarea-salvata/

 30. drcraciun spune:

  Hai ca am postat si la antonescu screeningul ala de suicid.

  Auzi tu Lascaris, ai colegi care lucreaza cu delincventi sau infractori din aia mai micui.

  Uite iti dau si tie screeningul sa iol popularizezi printre colegii tai. Poate, pe bune, saløvati si voi un suflet, SI UN SINGUR SUFLET DACA SALVEZI TOT E CEVA.

  D.na Gorghiu, va propun dvs. concret si practic, sa alcatuiti zile de SCREENING DE DEPRESIE SI PREVENTIE DE SUICID in sectorul dvs. O sa va ajute si pe dvs. o sa ii ajute si pe altii. Screeninfguri de depresie simpla gasiti pe net sau la medicul de familie, dar pt. SCREENINGUL DE SUICID, VA DAU EU LINK AICI, PRINTATI-L , MULTIPLICATI-L SI RASPANDITI-L WEU VA ROG FRUMOS IN TOT SECTORUL 5 AL DVS, asa cum faceau americanii cu propaganda pe hyartiute din avion in timpul razboiului mondial, ASA sa faceti si dvs. SI VA ASIGUR CA VETI FACE O FAPTA BUNA. SI CA NUMELE DVS. VA RAMANE RECUNOSCUT PT. ASTA.

  Dă clic pentru a accesa StopASuicide_SuicideRiskQuestionnaire_Military.pdf

 31. drcraciun spune:

  sorry, disregard partea de mijloc, cand am dat copy paste imi ramasese mesajul ala pt. gorghiu.

  TU IA SCREENINGUL, CHESTIONARUL, SI POPULARIZEAZA-L CAT POTI CA AJUTA.

 32. lascaris spune:

  Evident ca sunt avocati pe care ii cunosc si care apara infractori care au savarsit fapte penale mai putin grave, chiar si eu m-am inscris pe tabloul avocatilor din oficiu.

 33. drcraciun spune:

  UIte chiar din curiozitate te intrebacum ca eu nu am lucrat in sistemul penal din Romania (in norvegia e mai ciudat, daca au boala psihica nu au voie sa stea la inchisoare, si habar nu am cum e in Romania): daca aperi pe unul din oficiu si iti tranteste ala deodata: „Domnu avocat din oficu, sa stiti ca eu ma omor daca imi da sentinta de 6 ani in loc de 6 luni.” Tu ce faci ? Pe cine anunti ?

 34. drcraciun spune:

  @mulliganoglu: mie cred ca parca tin minte ca m-a descantat bunica cand eram mic, si a fost OK, nu tin minte ce a zis si ce-a facut, dar tot ce facea bunica mea era OK, asa ca mie nu imi mai trebuie nimic acum, daca ma simt deocheat , ma gandesc o secunda la mama si la bunica si-mi trece pe loc.

 35. we spune:

  @craciunel, daca ai de gand sa te destrabalezi asa si la mine dupa 25 aprilie, mi-e teama ca te voi bana definitiv. da’o naibii de treaba, chiar nu te vezi? esti depresiv-maniacal sau ce naiba? postezi 1000 de re-re-re’uri aiuristice de nu mai intelege nimeni nimic. aici vreau sa citesc ce scrie lascaris si nu tu in 100 de comentarii.
  daca vrei sa scrii ceva, poate ca intai ar tb. sa folosesti word-ul sau alt text editor si sa iti compui acolo mesajul, dupa care sa il revezi.

  ce naiba, are u professional or not?

 36. lascaris spune:

  @ Dr. Craciun, in acest caz as anunta autoritatile de la locul de detentie (care ar spune ceva de genul : „lasa, lasa, ca am mai vazut noi din astia”) si apoi si instanta la primul termen, eventual as invoca acest lucru si ca motiv de punere in libertate (daca respectivul ar fi arestat preventiv).
  @ Elfule, ca sa fiu sincer sunt in mare dilema. Pe de o parte dr Craciun nu face (in linii mari) scandal, insa are comentarii multe si foarte lungi, de multe ori fara legatura cu postarea. Evident ca imi vine sa il banez pe dr craciun, insa m-as simti oarecum vinovat, el (cred) face un exercitiu terapeutic. Nu sunt de specialitate, dar e clar ca aceste postari foarte lungi au si o componenta de defulare, de auto-terapie. Eu, de exemplu, nu as putea sa stau si sa scriu asemenea comentarii.
  @ Inca o data dr. Craciun te rog, sa nu mai faci comentarii chilometrice. Nimeni nu le urmareste. Daca ai scrie la obiect cateva randuri, toata lumea le-ar citi, astfel pana la urma ti-ai atinge scopul – sa te faci auzit (toti ne dorim asta, caci de aceea suntem aici).
  P.S. dr. Craciun, incearca sa nu te angajezi intr-o disputa cu Mulligan, nu e dus la biserica, iar tu nu esti A.L.S.

 37. drcraciun spune:

  @Lascaris: Ce insemna „dus la biserica” ? Intreb sincer si nu la misto. Am mai auzit expresia „nu e usa de biserica” dar asta cu „nu e dus la biserica” nu sunt sigur ca stiu ce insemna. Repet, nu e o intrebare retorica, si NU e la misto. Chiar vreau sa stiu ce inseamna. Ca sa stiu sa inteleg mai bine cum sa ma comport cat mai echidistant fata de mulliganoglu cand reusesc sa o fac daca il mai intalnesc pe undeva pe vreun blog vreodata, desi este clar ca de obicei nu frecventam aceleasi cercuri si chiar este o exceptie si o anomalie, de fapt o pura coincidenta , fara semnificatie deosebita in ochii mei, ca oricare alta coincidenta, ca l-am intalnit sub topicul asta despre tigani pe blogul tau.

 38. drcraciun spune:

  @Lascaris, chiar daca ma banezi, blogula tau, la fel ca si blogul colegului meu psihiatru Vald, care m-a banat deja si el mai de mult, VA RAMANE IN BLOGROLLUL MEU pt ca alte persoane sa aiba posibilitatea sa va viziteze blogurile deoarece sunt bloguri bune si intersante si etice totodata amandoua, pt publicul larg care este interesat despre anumite parti din cultura romana, si sa vada si ei niste bune exemple culturale de francofilie (la Vlad) si anglofilie (la tine) asa cum sunt ele manifestate in mod uzual la niste intelectuali romani obisnuiti, uzuali.

 39. drcraciun spune:

  Singurul post lung pe care l-am scris azi la tine a fost ala despre filiera ionescu-noica-cioran acolo sub Bulai de la Penale, ca acolo chiar ca trebuia sa fiu mai explicit, daca am ajuns sa ma pronunt fata de PNL-istii din sectorul 5 in public la faza asta despre asta.

 40. lascaris spune:

  Dr. Craciun, nu am spus ca te banez, doar ti-am sugerat sa nu mai faci comentarii atat de lungi, caci nimeni nu are rabdare sa le citeasca (si asta ar fi ideea totusi)si sa comentezi la obiect, nu despre orice altceva iti trece prin cap.
  Pe de alta parte, chiar daca nu am zis ultimativ ca o sa te banez, asta nu inseamna ca nu am sugerat-o. Mi s-a parut o formulare mai civilizata rugamintea, decat avertismentul ultimativ.

 41. drcraciun spune:

  @Lascaris: multumesc pt. raspuns punctual re. defendatii care ameninta cu suicidul, ma doar o mica posibila diferenta, poate chhiar ingrijorare re. soarta defendent si/sau public re. recomandarea ta de punere in libertate din arestul preventiv (pot sa elaborez dar sa imi spui tu unde ca sa fie OK si pt. tine-blogul tau, poate tot la Bulai la Penale.)

 42. drcraciun spune:

  @mulliganoglu: recomandare de lectura pt. tine care intr-adevar o sa te faca sa te simti mai bine: scrierile feministei italiene controversate cu orientare politica de dreapta Oriana Fallaci.

 43. drcraciun spune:

  @cine o mai fi zis ceva de aici catre mine: multumesc de comentariu, sfat, sau apreciere, dar efectiv nu am timp acum sa le raspund, ca sunt inca la serviciu unde am fost de ieri de dimineata incontinuu cu doar 4 ore posibile de somn intre 2 si 6 azi noapte deoarece am fost de garda. Poate o sa revin mai tarziu daca este important sau daca simt eu ca aveti vreo neliniste in legatura cu mine ca sa va linistesc si pe dvs.

 44. drcraciun spune:

  Pt. toata lumea, on topic, blog misto echilibrat si informativ dpdv cultural si un pic si istoric despre tigani:

  http://lolodiklo.blogspot.com/

 45. mulliganoglu spune:

  doctore craciun, chiar crezi ca te vei vindeca facand asociatii libere pe oriunde iti vine?

  (nu discutam in faza asta lipsa de respect fata de ceilalti)

 46. drcraciun spune:

  Va invit la mine pe blog sa vedeti filme despre tigani sub topicul (IN)Tolerance si poze de tigani pa A-lista mea.

  Si daca tot a venit vorba de Meryl Streep acolo la Raul si nu stiu daca stii ca William Styron a fost acelasi scriitor care a scris si Sophie’s Choice, uite clip din filmul lui Pakula facut dupa cartea lui Styron:

 47. drcraciun spune:

  VREAU SA STIU CONCRET CU EXEMPLE CONCRETE IN CARE DIN POSTURILE-COMENTARIILE MELE DE MAI SUS DE PE ACEST THREAD,
  1. AM FOST EU OFF-TOPIC LA MODUL TOTAL RAZNA RE. SUBIECTUL HOT-POTATO POLITIC SI TOTODATA TRIGGER-WORD SPECIFIC „TIGAN”,

  2. AM AVUT O COMPORTARE/DISCURS „NEPROFESIONALA” NETOLERABILA FATA DE ORICARE DIN COMENTATORII DE PE ACEST THREAD (recunosc ca am gresit cand i-am zis lui userul cu ID „mulliganoglu” „mulineta” si mi-am cerut deja scuze public imediat, subintelese ca si lui Lascaris-owner/autor/editor de blog, cat si comentatorului cu ID „mulliganoglu),

  3. UNDE SPECIFIC AM PUTUT DA EU IMPRESIA DE VREUN SIMPTOM SPECIFIC FOLOSIBIL DREPT CRITERIU FORMAL PT. UN DIAGNOSTIC FORMAL DE TULBURARE AFECTIVA CF. DSM-IV-TR, biblia nosologica curenta psihiatrica,

  4. IN CARE CUVANT, EXPRESIE, FRAZA AS FI PUTUT EU PAREA NEETIC SAU CHIAR INTOLERANT SAU DISCRIMINATOR FATA DE ORICE POSIBIL CITITOR DIN PUBLICUL VORBITOR/CITITOR/INTELEGATOR/TRANSLATOR/TRADUCATOR (prin diverse meteode, pt. sine sau altii) DE LIMBA ROMANA.

  VA MULTUMESC PENTRU ORICE RASPUNS DE LA ORICINE, CU PRECIZAREA CA RASPUNSUL LA PUNCTUL 4 ESTE CEL MAI IMPORTANT PENTRU MINE PERSONAL SI CA FOLOSIREA LITERELOR CAPITALE DE TIPAR LA MINE AICI IN ACEST CAZ NU INSEAMNA CA TIP SUPARAT SAU ENERVAT LA NIMENI, CI INSEAMNA CA VREAU SA COMUNIC CAT MAI CLAR CA SA IMI FIE INTELEASA CORECT INTREBAREA DE CATRE TOTI POSIBILII CITITORI DE BLOG, INCLUSIV DE CEI POSIBIL SEMI-ANALFABETI CARE AU DIFICULTATI DE INTELEGERE A CE CITESC CAND ESTE SCRIS CU LITERE MICI DIN MOTIVE NEUROLOGICE (poate unii din ei chiar tigani, fara a voi sa implic ca acest fel de dificultate poate aparea cu frcventa crescuta in randul populatiei etnicoculturale posibil rasiale rome/tiganesti, ca doar e vorba despre ei, ce ei nu au voie sa citeasca si ei cand e vorba despre ei, si nu au voie sa comenteze ?)

  A propos de asta, eu chiar m-am autodeclarat dpdv politic SI cu SCOP EXPRES POLITIC DE OBSERVATOR SI MANIPULATOR DE OAMENI, pe blogul Alinei Gorghiu ca sunt „homosexual tigan evreu”, desi habar nu am daca mi-a aparut acolo si acest ultim post declarativ deoarece este si blogul ala moderat si numai de asta nu am eu chef si timp sa verific bloguri de la PNL-isti care sunt moderate.

 48. lascaris spune:

  Dr Craciun nu ai fost catusi de putin intolerant; semnele pentru un diagnostic nu tin de competenta mea; singura problema este ca deviezi foarte mult de la topic si ai comentarii foarte lungi pe care nimeni nu le poate citi. Daca te-ai exprima doar in cateva fraze, atunci scopul tau (de a fi auzit) va fi atins mai usor.
  Ha, ha, ha (prefer formula asta in locul americanismului „lol”), – chiar mi-a placut „homosexual, tigan, evreu”. Ai uitat si roman, caci si asta este un semn al impuritatii.

 49. drcraciun spune:

  BTW…v-a placut folosirea (pe 1/2 expres/on-purpose, pe 1/2 total random la intamplare facuta) in ultima propozitie de pe postul de mai sus a cuvantului „MODERAT” in aceeasi fraza cu acronimul recunoscut in Romania „PNL”, care va aduc aminte ca are LOGO de „sageata” ?

  Acum chiar semnez, MANIPULANTUL DE VATMANI…ala sunt chiar eu !!!

  (Si mai am in acest moment si o usoara slabiciune/scadere a fortei motorii in muschii antebratului stang care chiar de unde naiba o fi aparut NU STIU…cred ca o fi fost un VODOO CURSE trimis special catre mine de FERRAGAMO, care…incep sa suspectez chiar acum ca ii cam plac papusile gonflabile !)

  Paranteza este mai mult pentru posibilii neurologi profesionisti care se pot rataci pe aici si carora tin sa le amintesc ca sunt dreptaci si, va reamintesc si ne-neurologilor ca asta ARE semnificatie specifica pentru neurologi care stiu ce e aia (pre)dominanta emisferica, si am auzit si eu despre ea desi nu imi este imediat first-hand utila, dar totusi asa sunt eu curios din fire si vreau sa le stiu pe toate si sa-mi bag nasul chiar unde nu-mi fierbe oala, desi de cand sunt mic mama nu ma prea lasa sa calc in bucatarie cand facea ea de mancare ca ala era domeniul-regatul ei si nu voia dezordine sau zgomot prea mare la ea in regatul ala, si O INTELEG + LE INTELEG si pe alte MAME, si, sa stiti, MAMELOR, ca eu NU voi da NICIODATA vina pe voi ca din cauza asta nu stiu eu sa gatesc si imi pierd potentiali interesi de amor real din cauza asta. EU, MAMELOR DIN INTREAGA LUME, VA IUBESC, VA RESPECT, VOUA VA VORBESC IN SPECIAL SI INCERC SA FIU ATENT SI FATA DE VOI, CHIAR CAND ESTE VORBA DE POLITICA, pentru ca principalul meu INTERES SI SCOP si DORINTA in viata mea profesionala de zi cu zi este SA APAR CREIERELE DE COPII DE MAME.

  Profesie de care sunt mandru, la fel cum sunt mandru si totodata sincer HUMBLED ca mi s-a acordat tocmai MIE licenta speciala sa o practic, si oportunitatea sa o invat in principal in Romania de la oameni/educatori profesori TOTI ROMANI, inclusiv posibil tigani printre ei, desi nu prea multi.

  DAR VA REAMINTESC TUTUROR AICI CA PE BLOGUL LUI LASCARIS PE ACEST THREAD EU SUNT LA MODUL DE HOBBY.

  DISCLAIMER OFICIAL: Nici unul din comentariile mele de mai sus NU trebuie inteles ca venind din partea unui specialist psihiatru, ci doar bazat pe cunostintele acumulate de acest specific medic psihiatru care sunt eu, DAR TOTODATA nici unul din comentarii NU reprezinta si NU trebuie inteles ca posibil reprezentand „sfat profesional” medical de genul celor pe care le citim in reviste sau le auzim la radio, sau le vedem si auzim la TV, sau le citim pe diverse bloguri sau site-uri de pe Internet care sunt specific MEDICALE si contin sfaturi medicale catre populatia generala de consumatori de mass-media.

  LA POLITICA INSA: ESTE INTR-ADEVAR FREE FOR ALL…tinand insa seama de principiile de baza ale eticii jurnalismului specific aplicate jurnalismului on-line, care include si blogurile (eu pt. mine special zic ca include si comentariile de pe bloguri de sub topice diverse, desi eu nu impun acesta ultima paranteza la altii din motive de respect fata de princioui FREE-SPOEECH, dar FITI ASIGURATI ca daca eu aud sau simt sau mi se nazare sau miros pe undeva pe unde trec eu o posibila incitare la HATE-SPEECH de la vreun comentator , EU NU O SA STAU IDLE si o SA II raspund si o sa am chiar si gand de raportare la autoritati, atat ale blogului, cat si posibil, daca prezinta posibil grad mare de periculozitate fata de publicul general cititor, care va REAMINTESC a n-spea oara ca include chiar f. des creiere impresionabile de minori sub 18 ani, deci daca mi se pare mie, ca evaluator uman supus erorii umane, oricat de profesionist as vrea sa fiou la faza asta, tot nu pot sa fiou perfect, deci daca simt miros de periculozitate REALA, EU SUNT IN STARE SI SUNT CAPABIL, chiar daca nu sunt specific autorizat sau platit pt. asta, SA RAPORTEZ SI LA AUTORITILE REALE TERITORIALE DE CARE APARTINE BLOGUL CAT SI COMENTATORUL, INCLUSIV INTERAGENTIILE DE TIP Interpol/Europol.). Si mai imi place si sa filez, ca hobby desigur de role-play, si am si stat de vorba cu real-life filatori profesionisti romani acum pensionati ! ASTA CA SA FIE CAT MAI CLAR FATA DE DIASPORA VOTANTA ROMANA MAI ALES DIN SUA cine sunt eu si ce urmaresc si ce cunoscuti am avut eu in Romania inainte sa ma mut in Norvegia.

  TOT PT. DIASPORA SUA:

  1.DA, si imi mentin si parerea spusa deja in public de mult, ca fostul gen. Pacepa a fost corect numit dpdv legal cf. legilor de atunci in vigoare „tradator.” SI ESTE UN EXEMPLU NEGATIV PT. ROMANIA DIN ACEST PUNCT DE VEDERE, INSA ca SCRIITOR Roman, CARTEA LUI, „ORIZONTURI ROSII”, este o carte usor de citit de publicul larg, interesanta si informativa cat de cat, desi nu factuala 100 %, oricum reprezinta o lectura placuta si relaxanta pentru oricine o poate citi in lb. romana cat si in traducerile care exista in acest moment.

  2. SI REVISTA „LIFE MAGAZINE” A AVUT DREPTATE si S-A COMPORTAT ETIC DPDV JURNALISTIC cand a inclus poza lui Nicolae Ceausescu, fost presedinte al Romaniei, si Secretar de PCR parca (habar n-am, eu pe astea cu ierarhiile de partid nu prea le stiu), in LISTA CELOR 28 DICTATORI PERICULOSI AI LUMII.

  3. insa PROCESUL lui Ceausescu din timpul Revolutiei din Romania de la 1989, a fost chiar de nivel de INSCENARE si MASCARADA POLITICA si NU NE-A FACUT CINSTE ROMANIEI. NU DISPUT SENTINTA. MI S-A PARUT CORECTA si NECESARA IN ACEL MOMENT ISTORIC, deci, F. IMPORTANT, NU IL BLAMEZ si NU IL FAULTEZ PE ACEL PROCUROR. EL S-A COMPORTAT IN ACEL MOMENT CRUCIAL PENTRU ROMANIA IN MOD PERFECT ETIC SI JUST DPDV PROFESIONAL. SUNT DE ACORD CU SENTINTA CF. LEGILOR DE ATUNCI IN VIGOARE ALE ROMANIEI.

  (eu in general sunt anti-death penalty din motive etice personale, poate chiar si religioase personale, INSA MAI AM DUBII re. specific MASCULI sau PERSOANE CE CONTIN cromozom Y genetic care sunt DEOSEBIT DE PERICULOSI PT. SOCIETATE SI SUNT RECIDIVISTI REPETITIVI. Aici sunt de acord chiar cu Republicanii din Texas.)

  –––––––––––

  Si, Lascaris, si aceste precizari ultime, desi nu sunt poate direct on-topic, TOTUSI mie mi se par potrivite/appropriate pt. un blog de avocat din Romania, mai ales ca te-am ales special dintre toti sa te prezint pe forumurile de la Harvard, Yale, Stanford, si Pepperdine Law, pe care inca incerc sa le gasesc, chiar daca nu au forumuri, o sa gasesc eu ALUMNI/ABSOLVENTI de la aceste scoli care au bloguri, si TOT O SA ITI PREZINT BLOGUL TAU LOR CA MODEL DE ETICA JURNALISTICA DE BLOG ON-LINE PE TEME DIVERSE SOCIAL-CULTURALE ALCATUIT DE UN ABSOLVENT DE DREPT DIN ROMANIA.

  Este o activitate care CHIAR ca imi va face placere sa o fac in timpul meu liber, chiar mai mare decat sa scriu la mine pe blog sau pe blogurile altoora despre vestutele lui Cristoiu de la Evenimentul zilei (am eu ce am cu vestutele lui, mi se par fff sexy !!!)

 50. mulliganoglu spune:

  nu mai vazusem un robot cu bios-ul bulit. urat face.

 51. mulliganoglu spune:

  doctore, vad ca ne faci reclama:

  „lascaris, avocat roman din Bucuresti (atentie ca e unul acolo la el in blogroll, mulliganoglu, care e cam intolerant, posibil antisemit, oricum e anti-tigani) El avea postul ala cu robele de avocati care m-a …”

 52. lascaris spune:

  unde asta mulligan? Sunt curios.

 53. mulliganoglu spune:

  a fost aici, dar administratorul blogului a sters:

  http://mattyusha.wordpress.com/2011/04/02/imbracamintea-in-armata-romana/#comment-2230

  a ramas inregistrat pe stiriazi.ro si google, desigur:

  Comentariu la Imbracamintea in armata romana de catre drcraciun

  Miercuri, 13 aprilie 2011 21:47, Ziarul: mattyusha.wordpress.com
  … personal= lascaris, avocat roman din Bucuresti (atentie ca e unul acolo la el in blogroll, mulliganoglu, care e cam intolerant, posibil antisemit, oricum e anti-tigani) El avea postul ala cu robele de avocati care m-a …

  uite si pagina:
  http://www.stiriazi.ro/ziare/cuvinte/stiri-despre/avocatele/pp/50/p/7/

  il gasesti pe la jumatate

 54. lascaris spune:

  Multumesc Mulligan. E bine sa avem publicitate, nu?

 55. mulliganoglu spune:

  desigur. asa ideile mele anti-tiganesti si posibil-anti-semite se vor raspandi mai repede

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s